FISKEREGLER FOR RØSSÅGA - LEIRELVA

Fiskesesong er fra 1. juli t.o.m. 31. august.
Alt fiske i elva utenom denne perioden er forbudt!

Tillatt redskap

Kun flue og sluk er lovlig redskap.
Om det åpnes for markfiske, er opp til den enkelte grunneier.
Bruk kun enkel- eller dobbelkrok der mothakene klemmes inn for å unngå unødig skade på fisk.

Gjenutsetting

• All laks over 65 cm, i tillegg til all holaks uansett størrelse, skal gjenutsettes.
• Tips: Mål opp 65cm på fiskestanga og merk med tape, da kan du enkelt måle fisken.

Fisk som er skadet skal avlives. Dette skal umiddelbart meddeles grunneier eller leder i elveierlaget, 92225246.
Fisken skal innleveres til eier av valdet eller legges i fryser på Korgen Camping. Fangsten skal registreres på ordinær måte.

 

Endel enkle tips for gjenutsetting finner du her.

Kvote

• Sesongkvote: 3 avlivet hannlaks under 65cm
• Døgnkvote: 1 avlivet hannlaks under 65cm
• Ved gjenutsetting kan du fortsette å fiske, men har du satt ut, skadet eller avlivet 3 fisk på en dag, skal fisket
stoppes fram til neste fiskedøgn.

Salg av fiskekort

Korgen Vertshus selger kort for grunneiere som har åpnet for fiske.
Korgen Camping selger egne fiskekort via Inatur.
Røssåga Fiskeforening administrerer egne vald. Disse er åpne kun for medlemmer som bor i kommunen.

Rapportering

All fangst, både avlivet og gjenutsatt, i tillegg til nullfangst SKAL registreres. Rapportskjema, som finnes på www.korgen.no
eller som utleveres i papirutgave ved kjøp av fiskekort/avtale med grunneier, SKAL innleveres av alle etter endt fiske.
Der grunneiere er med på www.inatur.no, vil rapportering skje på deres sider.
PS: Det er svært viktig at det registreres om laksen er fettklinneklippet og at dette hukes av for på rapportskjema,
enten dette gjøres via web eller på papirskjema.
Mangel på rapportering vil kunne føre til at man nektes å fiske i Røssåga/Leirelva neste sesong. Det er grunneier som har
hovedansvaret for at rapportering blir gjennomført og der dette ikke blir fulgt opp, vil valdet kunne bli stengt for fiske!

Oppsyn og kontroll:

Oppsynspersonell vil kunne være behjelpelig ved fang og slipp og bør kontaktes når man lurer på noe eller trenger hjelp.

Tlf. nr som kan benyttes er:
Jens: 994 80 735
Gry: 95121151
Snorre: 90995945
Trine Merete: 92225246
Vidar: 99540093

Ved kontroll skal fiskekort, desinfeksjonsbevis og betalt fiskeravgift kunne framvises.
Brudd på reglene vil medføre inndratt rett til å fiske resten av sesongen, eventuelt neste sesong. Ulovlig fiske kan anmeldes.
Alle er pliktige til å melde brudd på regelverk.
Vi forvalter et vassdrag som er svært sårbart og som alle bør ha en felles interesse av å sikre framtiden til.

Gyro og desinfisering

Røssåga er i dag friskmeldt, og vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at parasitten kommer tilbake.
Alt fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag skal derfor desinfiseres!
Desinfeksjonsstasjoner finnes ved Korgen Vertshus og ved Korgen Camping.
Desinfeksjonsbevis skrives ut etter at alt utstyr er desinfisert.

 

 

Skjell- og otolittprøver

Det skal tas skjell- og otolittprøver av all avlivet laks. Disse prøvene er svært viktige for forskning på hvilke tiltak som fungerer og ikke fungerer og kan være helt avgjørende for om vi skal få ei god og bærekraftig elv i framtiden. NB! Da mange kan oppleve vanskeligheter med å ta otolittprøver, så anbefales det å skjære av hodet på fisken, legge det i en pose og levere denne til grunneier, Korgen Vertshus eller Korgen Camping. Da vil kyndige personer sørge for at otolittene blir tatt ut.

NB: Skjellprøver legges i egen konvolutt og skal alltid følge fiskehodet! Så langt det er mulig, vil konvolutter for skjellprøver leveres ut ved kjøp av fiskekort / når det gjøres avtale med grunneier. Det er også lagt ut konvolutter ved vald til Røssåga Fiskeforening, i gapahuk ved Korgen Campings fluesone og ved bilvask på campingen.

 


Med ønske om skitt fiske fra Røssåga og Leirelva Elveeierlag SA